بسیاری از مهاجران به دنبال ازدواج خود به صورت بین المللی و رسمی با فرد خارجی هستند و بسیاری دیگر نیز می‌خواهند با فضا و شرایط جدیدی ازدواج کنند و امکان ثبت ازدواج آن‌ها در ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، بهترین اقدام، ثبت ازدواج در ترکیه است.بدین صورت که طبق قوانین دو مسئله‌ بسیار حایز اهمیت است. اول اینکه اجازه پدر ویا در صورت نبود پدر اجازه مادر دختر بهتر است که وجود داشته باشد، که البته در صورت نبود آن مشکل حادی ندارد و با یک امضا دیگر قابل حل است.مورد بعدی تاییدیه ای که نشان دهد که خانم و آقا در کشور دیگر همسر یا شوهر قانونی نداشته باشند.بعد از این دیگر هیچ مشکل قانونی وجود ندارد و به راحتی این امر قابل انجام می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.