صدور اجازه کار در ترکیه

بازار کار ترکیه امروزه به دلیل رشد اقتصادی و صنعتی بالا، واقع شدن در اروپا و همچنین نزدیکی با ایران جزو مقاصد مهاجرت کاری ایرانیان به شمار می آید. این کشور به دلیل فراوانی و تنوع کار برای کارگران و متخصصان خارجی گزینه مناسب و در دسترسی برای خارجی ها به شمار می آید. وجود مسکن با قیمت مناسب و هزینه خورد و خوراک مناسب و واقع شدن در بین سه قاره این کشور را جزو کشورهای به صرفه اروپایی برای کار قرار داده است.بدین صورت که باید یا از طرف خود کارفرما که میشود با ثبت شرکت و پروانه کسب از سمت شما انجام شود یا بصورت کارمندی که نیاز به تایید از سمت شرکت ترک دارد انجام میشود.بطور کلی یا باید کارمند یک مجموعه ترک باشید یا باید یک مجموعه بدون کارمند یا با کارمند تشکیل دهید.
شرکت موورس توریسم تمام امور دریافت اجازه کار از هر دو طریق را بوسیله وکیل ترک بطور کامل انجام میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.