درباره ما …

حداقل بخشی از لذت کار در این است که تا حد زيادي تمام مشتریان را از خدمات ارائه شده راضی نگه داریم. که این با پیگیری مداوم و تأمین خواسته های اساسی مشتری میسر می شود.
با توجه به اینکه بیشتر مشتری های ما از هموطنان ما هستند، وظیفه شرعی و انسانی ماست که خدمات درست و حتی الامکان کاملی را ارائه دهیم.
شرکت موورس با شناسه اسم آقای مهندس هیوا توانسته است خدمات مهم و با کیفیتی را ارائه دهد و مهمتر از آن در بعد از انجام کار، آن خدمات را پشتیبانی و هدایت کند که این امر باعث شده شرکت های بزرگی را که شاید اسم آنها را شنیده باشید، مجموعه ما موجودیت کاری آنها را ثبت، و کارهای بعدی آنها را هدایت و پشتیبانی کرده است.
موورس به عنوان یه شرکت کاملا رسمی از طرف دولت و اتاق تجارت ترکیه، توانسته است کلیه خدمات و امورتان را به عهده و حدالامکان به نحو احسنت به انجام رساند.
امیدواریم که خدمتگزار مردم و هموطنان در آن سوی آب ها باشیم.